ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ημερομηνία 23/2/2019 Δηλώνω ότι με την εντολή μου αυτή σας αναθέτω με την ιδιότητα σας του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων να μου βρείτε και να μου υποδείξετε ενδιαφερόμενο για την του ακινήτου μου που βρίσκετε στην περιοχή

Διεύθυνση

 Τύπος ακινήτου
 Τ.Μ. (Καθαρά) τ.μ.
 Τ.Μ. (Μεικτά) τ.μ.
 Αριθμός δωματίων
 Είδος δωματίων
 Ηλικία
 Όροφος
 Τιμή
 Θέρμανση
 Ασανσέρ Ναι Οχι
 Πάρκινγκ Ναι Οχι
 Θέα Ναι Οχι
 Κατάσταση
Άλλες πληροφορίες:  

Υπόσχομαι και υποχρεούμαι σε περίπτωση κατάρτισης της σύμβασης του παραπάνω ακινήτου μου με την υπόδειξη η μεσολάβησης σας να μας καταβαλω την ειδικά συμφωνημένη αμοιβή σας που ανέρχεται στο ποσοστό των 2% πλέον ΦΠΑ επί της τελικής πραγματικής συμφωνημένης αξίας του ακινήτου.

Την αμοιβή σας αυτή θεωρώ δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούμαι να την καταβάλω την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου, προσυμφώνου ή οριστικού συμβολαίου ή της υπογραφής εργολαβικού.

Τα στοιχεία μου ως ιδιοκτήτης του ανώτερου ακινήτου είναι:

 Ονομ/νυμο:
 Ονοματεπώνυμο Πατρός:
 Ονοματεπώνυμο Συζύγου:
 Συνιδιοκτήτες:
 Εταιρεία:
 Διεύθυνση Κατοικίας:
 Τηλέφωνο κατοικίας:
 Τηλέφωνο εργασίας:
 Κινητό τηλέφωνο:
 Α.Φ.Μ.:
 Αρ. Ταυτότητος:
 E-mail:
 Άλλες  πληροφορίες:

Τα παραπάνω στοιχεία χρειάζονται μόνο για την νόμιμη ανάθεση του ακινήτου σας από το γραφείο μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την συναλλαγή μεταξύ μας και δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο.


   


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΩΛΗΣΗ

Κατοικίες Επαγγελματικοί Χώροι Οικόπεδα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Κατοικίες Επαγγελματικοί Χώροι Οικόπεδα

Υπολογισμός Δανείου

ποσό:
επιτόκιο: %
περίοδος:
 
ανά μήνα:
συνολικά:
RealBase.gr - Η μεγαλύτερη βάση δεδομένων ακίνητων στην Ελλάδα